foto1
Malownicze krajobrazy
foto1
Zachwycająca przyroda
foto1
Ekscytujące sporty
foto1
Turystyka
foto1
Odpoczynek
Witajcie w Jodłowniku !


Góry Sowie

Informacje o regionie...

Więcej...

Sołectwo Jodłownik

Informacje o sołectwie Jodłownik. Dane statystyczne, statuty, dane kontaktowe

Więcej...

Gmina Dzierżoniów

Informacje ogólne o Gminie...

Więcej...

Historia

Opis miejscowości wraz z historią....

Więcej...

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

aktualności Gmina DzierżoniówRusza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które udzielane jest w formie dotacji ze środków z budżetu gminy. Wnioski można składać w terminie od dnia 16.05.2023 r. do dnia 13.10.2023 r.

 

 

 

O dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia mogą starać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Dzierżoniów, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

 

Do realizacji przedsięwzięcia należy przystąpić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Oznacza to, że dotacja nie będzie przyznawana na refinansowanie wydatków na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni poniesionych przed dniem zawarcia umowy o przyznaniu dotacji. Wnioskodawca zobowiązany będzie do wykonania zadania i rozliczenia dotacji w terminie najpóźniej do 15 listopada 2023 r.

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w załączniku do uchwały nr LVIII/397/23 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 marca 2023 r.

 

Wysokość dofinansowania wynosi 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, obsługującej poszczególną liczbę osób, lecz nie więcej niż:

 

do 6 osób - 5000 zł,

od 7 do 8 osób - 5 500 zł,

od 9 do 12 osób - 8 500 zł,

od 13 do 16 osób - 9 000 zł,

od 17 do 25 osób - 10 500 zł,

od 26 do 32 osób - 11 800 zł,

od 33 do 40 osób - 12 900 zł,

od 41 do 50 osób - 14 000 zł.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zasadami przyznawania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadające oznakowanie CE oraz deklarację zgodności/właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność z normą PN-EN 12566-3, wydaną przez producenta i potwierdzającą osiągnięte parametry oczyszczalnych ścieków, zapewniające poziom oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa.

 

Uwaga! Ścieki z przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających, które zależą od przynależności danej lokalizacji do aglomeracji, i które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy prowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) - więcej tutaj.

 

Dofinansowanie przyznawane będzie na bieżąco wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpana środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2023.

 

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w wyżej wskazanym terminie w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP).

 

Druk wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów.

 

Dokumenty do pobrania:

 

  1. Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków - uchwała LVIII/397/23 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 marca 2023 r.
  2. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia
  3. Wzór pełnomocnictwa
  4. Oświadczenie
  5. Wniosek o rozliczenie dotacji
  6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla wnioskodawcy i współwłaścicieli nieruchomości)
  7. Informacja Wód Polskich dot. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 47

Wczoraj 33

Wszystkich 877582

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Pogoda Jodłownik z serwisu