foto1
Malownicze krajobrazy
foto1
Zachwycająca przyroda
foto1
Ekscytujące sporty
foto1
Turystyka
foto1
Odpoczynek
Witajcie w Jodłowniku !


Góry Sowie

Informacje o regionie...

Więcej...

Sołectwo Jodłownik

Informacje o sołectwie Jodłownik. Dane statystyczne, statuty, dane kontaktowe

Więcej...

Gmina Dzierżoniów

Informacje ogólne o Gminie...

Więcej...

Historia

Opis miejscowości wraz z historią....

Więcej...

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Od 1 lipca zaczęły obowiązywać niektóre zapisy uchwał antysmogowych, które 30 listopada 2017 r. przyjęli radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Gminy Dzierżoniów dotyczy uchwała nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzania na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała antysmogowa stanowi akt prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich mieszkańców i podmioty gospodarcze, także właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty, jeśli mają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe o mocy poniżej 1MW.

 

Uchwała dotyczy paliw stałych (głównie drewna i węgla) oraz urządzeń do ich spalania: kotłów, piecokuchni, pieców (także kaflowych) i kominków - zarówno typu "koza" jak i kominków z płaszczem wodnym oraz z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

 

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych:

 

węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

mułów węglowych i odpadów węglowych (flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem),

miału (węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm),

wilgotnego drewna (drewno o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%) - spalać można tylko drewno suche, sezonowane.

Od 1 lipca 2018 r. - nowo uruchamiane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu):

 

dla kotłów emisja cząstek stałych (PM) nie może przekraczać 40 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa; instalacja nie posiada rusztu awaryjnego;

dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń emisja cząstek stałych (PM) nie może przekraczać 40 mg/m3 przy zamkniętej komorze spalania lub 50 mg/m3 przy otwartej komorze spalania;

uchwałodawca dopuszcza osiągnięcie granicznych wielkości emisji pyłu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń poprzez montaż urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłu (elektrofiltry).

Od 1 lipca 2024 r. - zakaz użytkowania instalacji istniejących niespełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012. Oznacza to, że do 1 lipca 2024 r. należy zakończyć eksploatację wszystkich instalacji na paliwa stałe, których emisja pyłu nie odpowiada żadnej z klas emisyjności według polskiej normy PN-EN 303-5:2012, tj. tzw. kopciuchów.

 

Od 1 lipca 2028 r. - zakaz użytkowania instalacji istniejących spełniających wymagania w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012. Oznacza to, że od 1 lipca 2028 r. można eksploatować kotły na paliwo stałe, z których emisja cząstek pyłu odpowiada klasie 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

 

Kontrolą w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałą zajmuje się wójt oraz upoważnieni pracownicy urzędu gminy, uprawnienia ma też policja i inspektorzy ochrony środowiska.

 

Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument. Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa.

 

Za nieprzestrzeganie uchwały grozi grzywna do 5 tysięcy złotych. Warto też pamiętać, że utrudnianie kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej przez uprawnione podmioty podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

 

Do pobrania : Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 155

Wczoraj 93

Wszystkich 878746

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Pogoda Jodłownik z serwisu